KAN HET BETER?

Op het moment van schrijven van dit artikel staat de teller van belangrijke veiligheidswaarschuwingen food op 47.

19 x bacteriologisch niet in orde
1 x chemisch niet in orde
15 x niet nauwkeurig vermelde allergenen
8 x productvreemde delen in product
5 x overige afwijkingen

Uiteraard is voor al deze een mogelijke oorzaak aan te wijzen maar belangrijker is onderzoeken of en hoe dit voorkomen had kunnen worden. Met name de afwijkingen m.b.t. allergenen valt op, 1/3 van het totaal aantal meldingen. Let wel, dit zijn alleen de onderschepte gevallen. Het geeft aan dat er aan de controle nog wat te verbeteren valt, hoe heeft u dit geregeld?

Gaan er leveringen ongezien de deur uit omdat u er blind op vertrouwd datde juiste vermeldingen zijn aangebracht of is er iemand die nog een allerlaatste controle uitvoert.
Zijn er recentelijk grondstoffen van een ander merk geleverd waardoor er ingrediënten aanwezig zijn die in de reguliere grondstof niet aanwezig zijn.
Zijn er bij de producent wijzigingen geweest in de receptuur waardoor er allergenen in het product zitten die er eerder niet in zaten.
Is er tijdens de productie een controle of iedereen consequent de receptuur volgt.

Zomaar een paar dingen waardoor voorkomen kan worden dat er allergenen in uw product zitten die niet op het etiket vermeld zijn.