Inwerkingtreding nieuwe versie IB02-SPEC 37 per 1 juli

Per 1 juli 2021 gaat de nieuwe versie in van het ‘Specifiek interventiebeleid toezicht op voedselveiligheid bij horeca, ambachtelijke productie, retail en instellingen’.

Wat is er gewijzigd t.o.v. de vorige versie?

  • Ten opzichte van versie 05 (15 februari 2017 vastgesteld) zijn de wettelijke normen en overtredingsklassen vollediger en eenduidiger geformuleerd. Bestaande regels in de bijlage met meerdere wettelijke normen zijn waar nodig uitgesplitst. Het hoofddocument en de bijlage zijn ingericht volgens een uniforme opzet, geldend voor alle domeinen.
  • Het Specifiek interventiebeleid formuleaanpak IB02-SPEC 38 is geïntegreerd in deze beleidsregel.
  • Een grote wijziging is dat het POC-interventiebeleid nu ook opgenomen is.
  • De criteria omtrent verscherpt toezicht zijn gewijzigd en gelijksoortige acties en de POC-aanpak zijn toegevoegd. We hebben in een eerder artikel al aandacht besteed aan het korte en lange VeTo-traject, lees het hier.

Lees hier de volledige tekst in de plaatsing in de Staatscourant op 18 mei 2021

Vragen hierover? Stel ze aan onze inspecteurs, zij zijn op de hoogte van de inhoud!