Inkoop buiten DC om een papieren tijger!

De CBL code beschrijft het proces van een supermarkt die is aangesloten bij een organisatie, die inkoopt bij een inkooporganisatie. Het CBL heeft bij het opstellen van de code de supermarktorganisatie willen behoeden voor administratieve rompslomp, de wel bekende papieren tijger.

Prima idee natuurlijk, maar de praktijk is zo verleidelijk om producten in te kopen die goed verkopen maar niet leverbaar zijn via het DC. Dan koopt de ondernemer deze zelf in, rechtstreeks van een plaatselijke producent of van een importeur. De CBL-code schrijft dan voor dat de ondernemer hier een risicoanalyse op moet uitvoeren, vanuit de risicoanalyse moet hij een inkoopprocedure opstellen en deze procedure volgen. Deze risicoanalyse uitvoeren is moeilijk en wordt in de praktijk niet gedaan. Er wordt een “jumping to conclusion” werkwijze gevolgd. Als de leverancier een HACCP-certificaat heeft, dan zal hij zijn risico’s wel beheersen, is de redenering.

In grote lijnen klopt dit ook wel, maar waar komen grondstoffen vandaan en wat is de scoop van het HACCP-certificaat? Met deze twee vragen kan de inspecteur van de Houwers Groep al een onderscheid maken of de korte slag van de ondernemer toereikend is. Komen de producten van buiten de EG dan is een risicoanalyse noodzakelijk, wat weet de ondernemer over het land van herkomst en spelen daar mogelijk incidenten. Weet zijn importeur van deze risico’s en kan die bewijzen overleggen dat de vermeende risico’s zijn onderzocht en worden beheerst. Met andere woorden, heeft de importeur analyse resultaten in huis van erkende laboratoria waaruit blijkt dat relevante gevaren zijn onderzocht.

Koopt de ondernemer alleen producten in vanuit de EG, dan is het zaak dat de scoop van het certificaat dekkend is voor het product dat wordt ingekocht. Een HACCP-certificaat van ingekochte koekjes dat alleen gaat over het transport en opslag van de koekjes is een “doos zonder inhoud”. Het echte gevaar in die koekjes zit natuurlijk in het proces van het fabriceren van de koekjes, dat gedeelte vormt geen onderdeel van dat HACCP- certificaat. Zo ziet u maar, HACCP is geen papieren tijger, je kunt er een papieren tijger van maken.