HYGIËNECODE VOOR DE HORECA

De derde versie van de hygiënecode voor de horeca is uit, deze code is op 20 april 2004 goedgekeurd door de minister van VWS.

Per 15 juli 2004 vervalt de bestaande versie van de code die dateert uit 1996.

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de belangrijkste wijzigingen voor uw bedrijf.

De code is sterk vereenvoudigd ten opzichte van de oude versie. Per bedrijfsonderdeel (inkoop, opslag, etc) zijn de belangrijkste punten beschreven. Voor u en ons de uitdaging om alleen de voor u relevante punten eruit te halen.

De belangrijkste wijzigingen:

Leverancierscontract is niet noodzakelijk wanneer uw leverancier schriftelijk verklaart dat hij de eisen uit deze nieuwe hygiënecode onderschrijft.
De inspectie bij ontvangst is concreter omschreven, controleer steekproefsgewijs 1x per week totale levering aan de hand van 1 of 2 producten.
De temperatuur bij ontvangst van gekoelde producten is een CCP, kritisch controle punt en moet beheerst en geregistreerd worden.
Controle op FIFO, tenminste wekelijks bij bederfelijke gekoelde producten de houdbaarheid nakijken. Verwijderde producten noteren op een formulier verwijderde producten.
Duidelijker onderscheid in regenereren en verhitten. Verhitten geldt alleen voor rauw te verhitten producten, tot minimaal 75 °C in de kern.
Regenereren is okay wanneer een voorverhit product binnen 1 uur boven de 60°C is.
Warm uitgeven is verlaagd naar 60°C.
Voor partycatering is nu ook een instructie en registratielijst gemaakt.
Ongekoelde presentatie mag mits de 2-uurs borging goed geregeld is.
Houwers Holtackers ontzorgt

De inspectielijst die Houwers Holtackers tijdens de keuring gebruikt is reeds aangepast aan de nieuwe code. Bij de eerst volgende keuring heeft u na afloop een helder zicht op de sterke punten in uw zaak. Tijdens het bespreken van de bevindingen geven wij u graag advies voor een soepele overgang van oude naar nieuwe code.

Houwers Holtackers Keuringsrapport

Wij nodigen u van harte uit om het rapport te gebruiken voor het noteren van uw acties bij de punten die na de keuring verbeterd dienen te worden.

Met vriendelijke groet,

Houwers Holtackers
info@houwersholtackers.nl