HOUWERS HOLTACKERS ISO/IEC 17020 GEACCREDITEERD!

Op vrijdag 18 december 2008 heeft Houwers Holtackers B.V. het verlossende telefoontje ontvangen van de Raad voor Accreditatie: de certificering voor de inspectienorm ISO 17020* is behaald! Dat bericht werd bij ons team met gejuich ontvangen! De accreditatie betekent dat inspecties van Houwers Holtackers gelijk staan aan inspecties van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA).

De accreditatie kan gezien worden als een nieuw instrument en is verkregen voor het inspecteren van processen gebaseerd op de hygiënecodes horeca, ijsbereiding, contractcatering, CBL code (voor supermarkten) en de code voor voedingsverzorging in zorginstellingen.

Voor formuleklanten was het al  aan te bevelen om systematisch alle  filialen te inspecteren en te vertalen in verbeterplannen en managementinformatie. De meerwaarde voor onze klanten van het accreditatiecertificaat bij onze inspecties is dat reguliere VWA inspecties komen te vervallen door onze gereguleerde inspectie binnen de voorwaarden die daaraan zijn gesteld. Een bijkomend voordeel is dat er geen verassende overheidsinspecties meer zijn, doordat op uniforme wijze alle locaties geïnspecteerd worden en er een heldere analyse van inspectieresultaten wordt geboden. Het inspecteren van bedrijven tegen de geldende wetgeving kan een aantrekkelijk instrument betekenen voor franchisegevers met het oog op de formuleaanpak vanuit de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA).

Dit alles betekent dat Houwers Holtackers onafhankelijke, onpartijdig en deskundig inspectiewerk aanbied en klanten actief en op een nuttige wijze kan ondersteunen bij de uitbouw van de formule.

 

*) De ISO/IEC 17020 is een norm die inspectiebedrijven kunnen hanteren om aan te tonen dat zij onder meer voldoen aan deskundigheid en onafhankelijkheid. De criteria waar een inspectie aan moet voldoen worden omschreven, en aan de hand van een nationale of internationale norm getoetst. Deze norm is een accreditatienorm en geeft aan dat deze door een accreditatieinstelling, de Raad voor Accreditatie in Nederland, gebruikt kan worden om te verifiëren of het kwaliteitssysteem van de inspectiedienst voldoet aan de criteria.

https://www.houwersgroep.nl/wp-content/uploads/2009/03/accreditatie-17020.jpg