HOUDBAARHEIDSVERLENGING

Het kabinet is de strijd aan gegaan met de verspilling. In delen van de wereld leiden mensen honger en hier gooien we goed voedsel in de afval ton omdat de bewaartermijn verstreken is. Wat kunnen we daar tegen doen, zonder dat de consument gevaar loopt.
De oplossing wordt in de Hygiënecode geboden. Als een ondernemer afwijkt van een voorschrift in de Hygiënecode, dan dient hij te onderbouwen waaruit blijkt dat hij eenzelfde voedselveiligheidsniveau bereikt. Dit wordt in alle Hygiënecodes met zoveel woorden beschreven, wat een regelrechte vertalen is van de zinsnede uit de Verordening 852/2004.
In alle Hygiënecodes wordt het bewaren van producten direct gekoppeld aan de bewaartemperatuur. Bewaring onder de 4° C kan gedurende 3 dagen, bewaring onder de 7° C mag 2 dagen na dag van productie. Indien een product op grond van ervaring 4 dagen of misschien wel 5 dagen te bewaren is, zonder dat er bederf kenmerken waarneembaar zijn, komt er een aanvullende eisen. Als je als ondernemer bewijst dat een product na 4 dagen bewaren nog steeds aan de richtwaarden van de Hygiënecode voldoet, bewijs je dat je aan hetzelfde voedselveiligheidsniveau voldoet. Door dit te herhalen geef je onderbouwing, bewaar de onderzoeksresultaten goed. Zo draag je bij aan een betere wereld, zonder mensen in gevaar te brengen.