HOE HERKEN IK ACTUELE GECONSOLIDEERDE WETGEVING?

De Europese wetgeving is in een rap tempo van Richtlijnen omgebouwd tot EU Verordeningen. Richtlijnen waren niet bindend voor EU lidstaten, verordeningen echter zijn onverkort van toepassing in lidstaten. Omdat we vroeger de Warenwet hadden met product gerelateerde besluiten was de wetgeving overzichtelijk. De ombouw naar EU wetgeving is gepaard gegaan met een verandering van opzet, was de oude wetgeving verticaal ingericht de EU wetgeving is horizontaal ingericht. Dit betekent wetgeving die voor alle levensmiddelenbedrijven geldt, ongeacht het soort product dat ze maken.
Nu worden er in de loop van de tijd aanpassingen doorgevoerd op bestaande verordeningen, dit wordt in de praktijk weer met een nieuwe verordening in Brussel beslist. Als je wetgeving moet raadplegen is het zaak dat je via de officiële www.eur-lex.eu site de wetgeving opzoekt. Vervolgens het nummer en het jaartal van de verordening invoert in het zoekprogramma. Eur-lex draagt zorg dat de gepresenteerde versie de “geconsolideerde” versie is, dit betekent dat wijzigingen zijn verwerkt in de tekst van de verordening.

https://www.houwersgroep.nl/wp-content/uploads/2017/06/Afbeelding-eurpeese-wetgeving.png