Brancheorganisaties komen met hitteprotocol voor markten

Er komen steeds meer tropische dagen met temperaturen boven de 30 ℃. Voor veel ambulante handelaren levert dit de nodige problemen op. De Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) heeft een hitteprotocol ontwikkeld voor de markten. Dit in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten, Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie, Poelierbond en Vandersterre. Alle gemeenten in Nederland hebben een brief ontvangen met het ‘hitteprotocol ambulante handel‘.

De inhoud:

Als uitgangspunt zijn er 3 belangrijke punten:

  1. Voedselveiligheid
  2. Kwaliteit van de producten
  3. Welzijn van de mensen

De voedselveiligheidswetgeving, gecontroleerd door de NVWA, geeft als ondergrens aan dat de producten niet boven de volgende temperaturen mogen komen:
pluimvee 4 ℃, vlees 7 ℃, orgaanvlees 3 ℃, vis 7 ℃, zachte kaas 7 ℃.

In de hygiënecodes van de verschillende branches staan beheersmaatregelen beschreven die deze maximale temperaturen borgen. Voor ondernemers op ochtendmarkten zijn deze regels nog haalbaar, vinden de initiatiefnemers. “Maar op middag markten en dag markten met 30 ℃ en ook nog een stevige wind, zijn deze door de NVWA gecontroleerde bovengrens temperaturen niet haalbaar en kunnen niet worden gewaarborgd. Dit is natuurlijk mede afhankelijk van sterkte van de koelingen, maar dit is wel de verplichte bovengrens en moet voor de voedselveiligheid van de consument gewaarborgd zijn.” Daarnaast denken de auteurs aan het welzijn van het personeel. In verkoopwagens met bakapparatuur loopt de omgevingstemperatuur te hoog op.

De brancheorganisaties vertrouwen erop dat de gemeentes, op basis van het hitteprotocol, in gesprek gaan met de ondernemers, over passende oplossingen bij erg warm weer. Te denken valt aan eerder stoppen met de verkopen, maar ook preventieve maatregelen als een goede markplaats (niet op de zon) en de mogelijkheid van gebruik van parasols en dergelijke. Ook moet het hitteprotocol onderdeel van de marktverordening worden.