HET BELANG VAN HET VERBETERPLAN

Nadat een inspectie heeft plaatsgevonden, wordt de bijbehorende inspectie rapportage gelijktijdig vrijgegeven op het intranet. Men kan eenvoudig op het intranet zijn rapport (als PDF) inzien en tevens het verbeterplan in een tekstverwerkingsomgeving invullen om het vervolgens te versturen aan Houwers Holtackers.

Indien men gaat voor certificering is het verplicht om een sluitend verbeterplan op te stellen. Zodra het verbeterplan is opgesteld en verstuurd aan Houwers Holtackers, ontvangt de inspecteur een bericht. Middels dit bericht kan de inspecteur het verbeterplan beoordelen, bij een positieve beoordeling zal het HH-certificaat verstrekt worden.

Om ook een sluitende inspectie cyclus te garanderen bij het zelfcontrolesysteem is het vanaf 1-1-2012 van belang dat men het verbeterplan invoert, zodat bij een goed plan ook een certificaat verstrekt kan worden. Certificaten worden vanaf 1-1-2012 eenmaal per jaar verstrekt.

https://www.houwersgroep.nl/wp-content/uploads/2017/06/afbeelding-verbeterplan-opstellen.jpg