HERZIENING VAN DE HYGIËNECODE ZORGINSTELLINGEN EN WOONVORMEN IN DE MAAK

Afgelopen maand heeft Houwers Groep deelgenomen aan een klankbordgroep die de huidige hygiënecode zorginstellingen en woonvormen evalueren. De huidige hygiënecodes zijn voor het laatst herzien in de periode van 2012 tot en met 2014. Aangezien hygiënecodes elke 4 à 5 jaar geëvalueerd en zo nodig aangepast moeten worden, betekent dit dat de Hygiënecodes herzien worden in 2019.

In de looptijd van de Hygiënecodes kunnen knelpunten of verbetermogelijkheden gesignaleerd worden vanuit de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de gebruikers van de Hygiënecodes. Deze punten moeten geëvalueerd worden en indien nodig moeten de Hygiënecodes hierop aangepast worden. Het is belangrijk dat de Hygiënecodes goed aansluiten bij het werkveld. Met de informatie uit deze bijeenkomsten kan er deze zomer een goede start maken met de daadwerkelijke herzieningen.

Houwers Groep is ook de auteur van de nieuwe hygiënecode voor de Veneca (contractcatering) en IJsbereiding. Beide codes liggen nu bij de NVWA ter beoordeling en worden hopelijk op korte termijn goedgekeurd. We houden u op de hoogte wanneer er nieuwe ontwikkelingen te melden zijn.