HAMBURGERS MEDIUM UITGEVEN, KAN HET WEL?

Om die vraag snel te beantwoorden is ruimte voor dit artikel te beperkt. Wat wel kan, is een aantal dingen ter overweging meegeven. Daarvoor gaan we eerst een stukje terug in de tijd, in de maanden juni en juli stond het in de media bol van het nieuws over vastgestelde misstanden in slachthuizen. (Levende) varkens in een heet waterbad en mest op het vlees wat niet goed verwijderd wordt waren het gesprek van de dag. Wij doen geen uitspraak over de wijze van controle en handhaven van de NVWA, maar vlees wat in aanraking is geweest met mest heeft wel gevolgen voor het vervolgtraject.

In het darmpakket van mens en dier zitten bacteriën die allemaal goede eigenschappen bezitten om de spijsvertering te ondersteunen. Als het werk gedaan is en om overbevolking tegen te gaan verlaten grote aantallen van deze bacteriën via de uitwerpselen het lichaam. Tot zover alleen maar positief maar als de bacterie op ons eten terecht komt en gegeten word kunnen de gevolgen desastreus zijn. Van alle goede eigenschappen in de darmen is dan weinig meer over, nu kunnen we plots ziek worden van deze bacteriën.

Ons afweersysteem gaat die toevoer van lichaamsvreemde bacteriën vakkundig te lijf met o.a. koorts, braken en diarree. Welke symptomen en hoe ernstig hangt af van de soort en de hoeveelheid die we binnengekregen hebben en daarnaast met de eigen fysieke gesteldheid. Voor kleine kinderen, oudere mensen, zwangere vrouwen en mensen die een verzwakte weerstand hebben kunnen de symptomen en gevolgen veel erger zijn dan voor een kerngezond persoon.

Dat brengt ons terug naar de vraag of het uitgeven van een niet geheel doorverhitte hamburger kan. De hygiënecode is duidelijk; er moet onderbouwing zijn dat het kan. Per geleverde charge moet bij ontvangst duidelijk zijn dat salmonella, listeria monocytogenes en E.coli (STEC/EHEC) niet in het product aanwezig zijn. Per geleverde charge is écht per geleverde charge. Er mag geen gebruik gemaakt worden van periodiek onderzoek, deze resultaten zeggen niets over de staat van de charge die u in voorraad heeft.

Dat betekent dat uw leverancier bij zijn leverancier moet gaan toetsen of de grondstoffen die ingekocht zijn, schoon zijn, en dat na productie weer onderzocht moet worden of er tijdens de productie geen besmetting is opgetreden. Van het hele traject dient u de resultaten beschikbaar te hebben en moet het oorspronkelijke batchnummer bekend zijn.

Dit gezegd hebbende is de vraag 2-ledig, het is niet alleen meer een voedselveiligheidsvraag maar ook een kostenvraag geworden die interessant genoeg is om eens goed voor te gaan zitten. Past het bij mijn concept en willen mijn klanten daarvoor betalen? Voedselveiligheid heeft in dit geval een prijskaartje. Kunt u het traject niet borgen en komt het niet uit qua kosten dan kan het antwoord alleen maar ‘nee’ zijn. De spreuk ‘met voedselveiligheid neem je geen risico’ past hier als een maatpak. Als u het niet geborgd heeft en willens en wetens speelt met de gezondheid, levens, van mensen loopt u een keer tegen een heel groot probleem aan.

Heeft u plannen of ideeën die u getoetst wilt hebben, vraag het ons gerust, onze inspecteurs helpen u graag.