HACCP CONTROLES OP WOONVORMEN

De afgelopen maanden zijn weer vele woonvormen bezocht door onze inspecteurs. Binnen woonvormen is het voor onze klant soms onduidelijk over wat nou wel of niet moet. Hieronder een paar voorbeelden:

Klant: ‘klein schalig wonen is net zo als thuis’.

Ja en nee, voor de bewoners in deze situatie is thuis het uitgangspunt, maar op het gebied van voeding niet. Woonvormkeukens moeten zich houden aan de richtlijnen zoals beschreven in de hygiënecode voor de woonvormen. Het is daarom heel belangrijk dat medewerkers getraind worden en instructies krijgen in de vorm van de hygiënecode zelf of een handboek. Thuis mag niet het uitgangspunt zijn.
Voor de bewoners is het een thuis maar de medewerkers hebben te maken met wetgeving.

Klant: ‘Thuis controleer ik de temperatuur van mijn koelkast niet, waarom moet ik dat hier op de woonvorm wel?

Temperatuur is heel belangrijk voor producten. Hoe hoger de temperatuur in de koelkast, hoe sneller producten zullen bederven.
Daarnaast kunnen er op producten ziekmakende bacteriën zitten, hoe hoger de temperatuur hoe sneller deze bacteriën zich kunnen vermeerderde tot gevaarlijke aantallen.
Een goede koelkasttemperatuur ligt beneden de 7 °C. Hoe kouder, hoe beter, maar het moet niet zo koud zijn dat levensmiddelen bevriezen. Maar kijk ook altijd op het etiket van de producten zelf, steeds meer producten hebben een afwijkend bewaarvoorschrift, bijvoorbeeld kip maximaal bewaren bij 4°C. Dit houdt in dat de koelkast zo afgesteld moet worden dat producten bewaard kunnen worden bij een temperatuur van maximaal 4°C.
Daarnaast hebben we op woonvormen veel al te maken met een doelgroep met een verminderde weerstand.

Klant: ‘ik weet dat ik maaltijden niet mag bewaren, maar dat vinden wij zo zonde en kunnen dat moeilijk uitleggen aan onze bewoners’

Klopt, terugkoelen van maaltijden mag niet op woonvormen. Terugkoelen van maaltijden is een kritisch proces. Het moet snel gebeuren omdat anders micro-organismen kunnen uitgroeien en er een onveilig product ontstaat. Op de woonvormen is geen blastchiller aanwezig en ook de koelkast is te klein en te vol om het product snel terug te koelen. Uit risico oogpunt voor de voedselveiligheid is dit proces niet toegestaan.
TIP: bereken van te voren hoeveel eten je nodig hebt, zo maak je nooit te veel

Klant: ‘Op woonvormen hoeven we de temperatuur niet te controleren en te registreren’

Ja en nee, het registreren van de temperatuur is geen wettelijke verplichting, klopt. Maar het controleren van de temperatuur wel. De temperatuur van de koelkast moet bijvoorbeeld elke dag gecontroleerd worden. Om er zeker van te zijn dat het controleren gebeurt kiezen veel bedrijven er voor ook op woonvormen er voor de temperatuur te registreren. Hierdoor ontstaat er grip op de zaak. Alleen maar goed, want hiermee maak je aantoonbaar dat je voedselveilig werkt.