HACCP-certificering in de zorg betaalt zich uit

In de zorg werken alle leveranciers met erkende, vaak kostbare systemen waarin kwaliteit en voedselveiligheid zijn geborgd. De zorginstelling zelf werkt in het algemeen volgens de branchehygiënecode. Bij de overgang van de industriële fase in de keten naar de ambachtelijke fase, kan een door de NVWA erkende POC van grote waarde zijn. Wat dit inhoudt en wat dit u biedt, vertellen we graag.

Het Nationaal Preventieakkoord stelt onder meer als doel dat in 2030 het voedingsaanbod in alle Nederlandse ziekenhuizen gezond moet zijn. Naast gezond, moet de voeding ook veilig zijn. Hiervoor wendt de zorginstantie zich tot de voor hen toepasbare hygiënecode.

Beperk certificeringskosten met deze tips

Waar industriële leveranciers gecertificeerd zijn volgens FSSC 22000, IFS, BRC, et cetera, volgt een ziekenhuis of andere zorginstelling de branchehygiënecode. Uiteraard is het voor u als zorgvoorziener belangrijk om uit te dragen dat ook u de voedselveiligheid op orde heeft. Waar vaak de overtuiging bestaat dat certificeringen duur zijn, hoeft dit niet voor u als ‘ambachtelijke’ voedselvoorziener te gelden. Ons advies is dan ook: laat uw voedselveiligheidssysteem certificeren!

Enkele tips die de kosten die met certificering gepaard gaan, drukken:

  • Zorg voor een goed ingerichte organisatie. Houd het overzicht.
  • Bouw vanaf het begin de voedselveiligheid in. Dit begint al in de conceptuele fase.
  • Ga digitaal! De kosten van tijd- en temperatuurmetingen kunnen enorm gereduceerd worden met automatische metingen, geregistreerd in een app. Vrijwel voor alle soorten registraties zijn apps beschikbaar. Digitaliseren vergroot de betrouwbaarheid van je kwaliteitssysteem.
  • Houd je medewerkers alert. Laat personeel zich regelmatig bijspijkeren met HACCP-trainingen. Zo ontstaat een enthousiaste, efficiënt werkende organisatie die staat voor het waarborgen van de voedselveiligheid.
  • Schakel een POC in. Dit is een door de NVWA geaccepteerd controlesysteem van een controle- en adviesbureau. En zorg zo voor het certificaat ‘groen’. Zo maak je als zorginstantie op een efficiënte manier aantoonbaar dat er juist gewerkt wordt volgens de hygiënecode.