Goed voorbereid van start: reiniging en desinfectie

Reinigen en/of desinfecteren

Tijdens onze bezoeken merken we dat dit niet altijd correct wordt toegepast. Ook het gebruik van niet toegestane desinfectiemiddelen is soms opvallend.

Reinigen is het verwijderen van vet en vervuiling, hierbij worden bacteriën niet gedood. Aangezien ijsmix na het pasteuriseren in aanraking komt met allerlei gereedschappen zoals de ijsmachine, voorraadbakken en ijsknijpers is de kans op nabesmetting met allerlei (ziekte)verwekkende bacteriën groot. Wat we natuurlijk niet willen, is dat de consument ziek wordt van het heerlijke ijs dat u gemaakt heeft.

Naast het zorgvuldig reinigen is óók desinfecteren een belangrijke stap. Bij desinfecteren dood je immers bacteriën, waardoor de kans op een eventuele nabesmetting drastisch wordt verkleind. Zorg daarom voor een goede reiniging én desinfectie!

‘Voorkom overdosering én extra kosten’

Waar moet u op letten?

  1. Maak gebruik van professionele reinigingsmiddelen en desinfectiemiddelen.
  2. Alleen desinfectiemiddelen met een toelatingsnummer (dit is een cijfercode voorafgegaan door een hoofdletter: N, NL, EU, SA) zijn toegestaan. Het gebruik van dunne en dikke bleek of Glorix in ruimten waar levensmiddelen worden verwerkt is niet toegestaan.
  3. Doseer altijd de te gebruiken hoeveelheid reinigings- en desinfectiemiddel zoals op het etiket vermeld staat. Dit geeft het beste resultaat. Je voorkomt overdosering en daarmee ook extra kosten.
  4. Spoel goed na met schoon water om reinigings- en desinfectieresten volledig te verwijderen.

Bij het hetzelfde bedrijf als eerder genoemd heeft de NVWA een productmonster meegenomen dat onderzocht word op ‘natriumdichloorisocyanuraat’, een bestanddeel dat aanwezig is in chloortabletten. Dit om te onderzoeken of desinfectieresten goed zijn weggespoeld. Het binnenkrijgen van deze resten zijn namelijk schadelijk voor de volksgezondheid.