GFSI MAAKT VOEDSELVEILIGHEIDSSTAANDAARDEN BEKEND

Binnenkort zal GFSI bekend maken welke voedselveiligheidsstandaarden voldoen aan de criteria die zij hebben vastgesteld. Sinds de wettelijke verplichting ten aanzien van HACCP zijn meerdere standaarden ontwikkeld, denk aan BRC, de HACCP standaard van het college van HACCP deskundigen, International Foodsafety Standard, SQF, Eurepgap etc. Deze standaarden zijn allen ontwikkeld vanuit de markt al dan niet in overleg met de overheid. Dat betekend dat marktpartijen in de afgelopen jaren hun eigen verantwoordelijkheden ten aanzien van voedselveiligheid steeds meer hebben genomen. De focus is verlegt van kwaliteit naar voedselveiligheid, mede door recente affaires die het vertrouwen van de consument in de betrouwbaarheid van veilig voedsel hebben ondermijnd. Uiteraard is dat een goede ontwikkeling, maar het gevaar voor wildgroei in standaarden lag wel degelijk op de loer. Daarnaast hebben bedrijven ook nog te maken met de wettelijke criteria en het toezicht van de handhavende overheidsinstantie. Harmonisatie is meer dan gewenst om met name voor productiebedrijven en exporterende bedrijven duidelijkheid te verkrijgen.
Supermarkten nemen een centrale positie in de voedselketen naar de consument toe in. In een toenemende mate bepalen zij wat bij de consument op tafel komt te staan. Ook de ontwikkelingen in gemaksvoeding is ronduit explosief te noemen: de vitrines met kant en klaar voedsel groeien procentueel jaarlijks met dubbele cijfers. Ook de ontwikkeling van eigen huismerken is opmerkelijk. In de UK supermarkten is dit bijna 50% van het totale assortiment. Consumenten associëren kwaliteit en voedselveiligheid steeds meer met de naam van de supermarktorganisatie en dat heeft een impact op het beleid van de supermarkten, zij bepalen in toenemende mate aan welke criteria producenten moeten voldoen.
Het is absoluut toe te juichen dat harmonisatie in standaarden door GFSI wordt opgepakt, maar het is een gemiste kans om dit niet in overleg met overheidsorganisaties te doen, hoewel de inhoud van de voedselveiligheidsstandaarden altijd dient te voldoen aan de wettelijk criteria. Een ander kritisch punt is en wordt steeds meer de kwaliteit en macht van de auditor. Gelukkig heeft GFSI ook hier criteria voor opgesteld. Momenteel is men ook bezig met de ontwikkeling van een ISO norm voor voedselveiligheid (ISO 22000), die naar verwachting in 2004 gereed zal zijn. In het kader van harmonisatie is de volgende vraag en wens: alle andere standaarden over boord voor de nieuwe ISO 22000 of niet?. De markt zal het zoals altijd wel bepalen.