FRUITVLIEGJES, ZE ZIJN ER WEER!

In groten getale vliegen ze overal waar wij ze niet hebben willen, de fruitvliegjes! Als je ze hebt, kom je er bijna niet meer van af. Fruitvliegjes hebben een sensor voor o.a.:

• Overrijp of beschadigd fruit
• Vochtige plekken
• Hoekjes waar een beetje vuil of etensrest is achtergebleven
• Lege flessen frisdrank, bier wijn etc.
• Vuile vaat
• Prullenbakken die niet tijdig geleegd zijn

En alle mogelijk denkbare plaatsen waar het niet helemaal goed schoon en droog is. De fruitvliegjes leggen op deze plaatsen hun eitjes en het is goed om te weten dat een fruitvlieg verandert in ideale omstandigheden in 7 dagen van een klompje cellen tot een volledig ontwikkeld insect met spieren, een brein, het vermogen om te vliegen en voort te planten. Veel ouder dan een maand of twee wordt een fruitvlieg niet maar heeft in die tijd wel voor zo’n 400 nakomelingen gezorgd die op hun beurt ook weer binnen 7 dagen voor nakomelingen kunnen zorgen. Als je die in huis hebt is het dus bijzonder lastig om ervan af te komen.

Naast dat overlast van fruitvliegjes gewoon heel vervelend en onsmakelijk is, vormen zij ook een potentieel risico voor de voedselveiligheid. Het maakt een fruitvliegje niet uit of hij eerst op beschimmeld fruit of in de prullenbak gezeten heeft en daarna op de sla. Die denkt niet na over het grote aantal bacteriën wat hij van de ene naar de andere plaats sleept, het enige wat hen drijft is voortplanting en de ideale plaats vinden om de eitjes te leggen.

Oké, dat overlast vervelend is en een potentieel risico vormt, is duidelijk. Maar hoe kom je ervan af?
Als eerste, ga ze niet lokken of vangen, het aantal wat afgevangen wordt is gering en je krijgt er alleen maar meer op die plek die rondzwermen op zoek naar een broedplek. De oplossing zit in het wegnemen van de bron en het schoon en drooghouden daarvan. Kijk alle bovengenoemde plaatsen, en zeker daar waar de overlast is, na op vocht en achtergebleven vuil. Maak grondig schoon en droog en houd dat zo. De overlast zal net zo snel als die gekomen is, afnemen.