FOOD FOR THOUGHT: ZELFCONTROLESYSTEEM EN VERBETERPLANNEN

Wist u dat als u deelneemt aan het zelfcontrolesysteem de inspectie pas volledig is afgerond als u het verbeterplan digitaal heeft ingevoerd en heeft gereed gemeld?

Het principe van het Houwers Groep zelfcontrolesysteem berust op onaangekondigde inspecties waarbij de implementatie en naleving van voorschriften uit een goedgekeurde hygiënecode worden gecontroleerd.

Daarnaast is de opvolging van de verbeterplannen een onderdeel van het zelfcontrolesysteem. Hierdoor wordt het continue verbeterproces in voedselveiligheid geborgd. Indien het verbeterplan niet wordt uitgevoerd en ingevoerd kan dit leiden tot puntenaftrek bij een volgend bezoek.

Om u hierin te faciliteren wordt per inspectie op het intranet aangegeven voor welke datum u het verbeterplan mag invoeren, dit als geheugensteuntje voor u!