Ernstige tekortkoming binnen de bakkerij

Als inspecteurs bezoeken wij regelmatig bedrijven binnen de sector brood en banket. Helaas komen wij af en toe situaties tegen die meteen tot een oranje rapport leiden. Dit wordt veroorzaakt door situaties die direct een gevaar zijn voor de consument. Hieronder twee voorbeelden:

Een gebarsten verkoopvitrine, aan de buitenzijde steekt glas voelbaar uit. De ondernemer heeft nog geen nieuwe vitrine aangeschaft maar ondertussen worden er wel snacks gepresenteerd. Breuk van met name glas maar ook van andere materialen is een ernstige gebeurtenis met grote risico’s voor de consument wanneer hiermee niet zorgvuldig wordt omgegaan. Daarom is het van groot belang hierop direct actie te ondernemen op het moment dat zich glasbreuk voordoet wanneer uw zaak in bedrijf is. Ook al is het druk, komt het niet uit, stop productie of verkoop en verwijder het glas alvorens de werkzaamheden weer te hervatten. Er hoeft maar een kleine glassplinter in een van uw snacks te recht te komen wat in de slokdarm van uw klant tot grote schade kan leiden. Onze tip, bespreek met elkaar de glasbreukprocedure binnen uw bedrijf.

Voorbeeld 2, het ongekoeld presenteren van vleessnacks. Binnen veel bedrijven worden vleessnacks 12 uur lang ongekoeld gepresenteerd. Hierbij is de vitrine netjes voorzien van een sticker ‘op dag aankoop consumeren’ en wordt 1x per week de temperatuur bij het afbakken gemeten en geregistreerd. Maar zo af en toe komen wij bij bedrijven waar overgebleven vleessnacks vanuit de ongekoelde presentatie ‘s nachts terug gaan in de koelcel en de volgende dag weer gepresenteerd worden. Waarom is dit nou zo erg?

Door het afbakken zijn de aanwezige schadelijke micro-organismen tot het minimum beperkt. Door het ongekoeld presenteren en het bewaren op zo’n 25°C zijn micro-organismen weer instaat zich te delen. Hypothetisch: 1 micro organismen zijn er na 20 minuten 2, na 40 minuten 4, maar naar bijvoorbeeld 8 uur ruim 16 miljoen. Het bewaren van de vleessnacks in de koelkast zorgt dat micro-organismen zich tijdelijk minder snel delen, maar de volgende dag gaat dit proces van delen gewoon weer verder. En als 16 miljoen micro-organismen dan weer 12 uur lang de tijd krijgen zich te delen ontstaat er product wat niet meer voedselveilig is voor de consument.