ELKAAR HELPEN

De tijd van ‘een trend of een bevlieging’ is echt voorbij, iedereen doet en moet mee om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk nog geschikte levensmiddelen weggegooid worden. Prachtige plannen en symposia worden bedacht en gehouden om iedereen daarvan bewust te maken. Voor een groep oude rotten is het allemaal oude wijn in nieuwe zakken. Vroeger (nog niet zo heel lang geleden) was het heel gewoon om zoveel mogelijk van een product te benutten en zo te maken of bewaren dat er niets van overbleef, wat niet meer eetbaar was. In die oude tijd was het ook gewoon dat je met een pannetje naar de minder bedeelde buren ging om hen te laten delen in wat er overgebleven was van de maaltijd.

In de nieuwe tijd heet dit initiatief de voedselbank (toch iets van wijn en zakken….) en heeft nagenoeg heel supermarktland samen met een grote groep overige levensmiddelenbedrijven er een behoorlijke liefdadige afzet. Uiteraard moet dit alles vergezeld zijn van de bijbehorende kwaliteitsverwachtingen/eisen en dat is goed, niet alles was vroeger beter. In de CBL hygiënecode zijn een aantal richtlijnen opgenomen waar de producten aan moeten voldoen. Deze zijn universeel voor alle bedrijven in levensmiddelenland te gebruiken maar niet overal zo bekend. Het is dus goed om deze eens openbaar te maken:

De levensmiddelen moeten:
• geschikt zijn voor verkoop en menselijke consumptie;
• voorzien zijn van de oorspronkelijke, intacte voorverpakking met etiket;
• indien van toepassing: voorzien zijn van de oorspronkelijke THT- of TGT-datum;
• indien van toepassing: voorzien zijn van het oorspronkelijke bewaar- en/of gebruiksvoorschrift;
• zo worden bewaard, vervoerd en afgeleverd dat de juiste voedseltemperatuur blijft gewaarborgd.
• Bij onverpakte producten moet er informatie meegeleverd worden over allergenen.
• Bederfelijke levensmiddelen moeten bewaard worden op de voorgeschreven temperatuur, zoals door de fabrikant of verpakker is aangebracht op de verpakking.

• De koelketen (7°C of lager) moet gesloten blijven. Als er geen temperatuur is voorgeschreven op de verpakking, dan geldt:
• 7°C of kouder voor gekoelde levensmiddelen;
• -18°C of kouder voor diepvriesproducten of ingevroren levensmiddelen;
• -15°C of kouder tijdens transport;
• -12°C of kouder tijdens plaatselijke distributie.

• Het invriezen van voorverpakte levensmiddelen ten behoeve van levering aan charitatieve instellingen, zoals vers vlees en kip is toegestaan op voorwaarde dat:
• het invriezen plaatsvindt uiterlijk op de vermelde uiterste houdbaarheidsdatum (TGT of THT-datum);
• de producten nog steeds de kenmerkende eigenschappen hebben en geen afwijkingen vertonen;
• het invriezen plaatsvindt in een goede installatie (bijvoorbeeld vriescel) met voldoende capaciteit;
• het invriezen voldoende snel gebeurt door bijvoorbeeld de producten los van elkaar in te vriezen;
• de invriesdatum op de verpakking wordt vermeld, en;
• de vermelding “onmiddellijk gebruiken na ontdooien” wordt aangebracht op de verpakking.

Wanneer sprake is van vaste afspraken of structurele levering, is het aan te bevelen om de afspraken met de charitatieve instelling over de voedselveiligheidsaspecten formeel overeen te komen. Bij de lokale voedselbank zijn hiervoor voor algemeen gebruik formulieren voor beschikbaar in het handboek. Zo ligt vast wat over en weer de wensen en plichten zijn en hoeft niemand wakker te liggen over wat er allemaal mis zou kunnen gaan. Ervaring heeft geleerd dat de vrijwilligers van de voedselbank er alles aan doen om uw geschonken product met de grootst mogelijke zorg te behandelen. Als u er samen goed voor zorgt komt de voedselveiligheid niet in het gedrang en heeft u elkaar geholpen met helpen.