DE NVWA SLUIT SNELLE BEDRIJVEN MET VIEZEN KEUKEN

Sinds 2009 hanteert de VWA het motto “Verbeteren of sluiten” voor notoire overtreders. Voor 29 bedrijven heeft dit tot directe sluiting van hun keuken geleid. Bij ca. 60 bedrijven was de hygiene op een voldoende manier verbeterd waardoor ze weer in aanmerking komen voor regulier toezicht.

Bedrijven vallen onder notoire overtreders wanneer zij binnen 2 jaar 3 keer een boete hebben gekregen. De nieuwe handhavingsinstrumenten maken het mogelijk om bij notoire overtredens snel tot sluiting over te gaan wanneer er risico’s zijn voor de volksgezondheid.
Het merendeel van de controles vindt steekproefsgewijs plaats, maar ook meldingen van consumenten of afnemers zijn een reden voor een controle.

In Nederland zijn ca. 80.000 bedrijven die voedingsmiddelen bereiden of verkopen. In 2009 is daarvan 55% van de ca. 50.000 horeca bedrijven (cafetaria’s, kantines, cateringbedrijven, restaurants, hotels) bezocht en 33% van de 30.000 ambachtelijke bedrijven (slagerij, bakkerij etc). Bij het merendeel van de bedrijven is het over het algemeen goed gesteld met de voedselveiligheid.

Bron: www.vwa.nl