DE HERZIENE HYGIËNECODE IS EEN FEIT!!!

De Hygiënecode voor de voedingsverzorging in zorginstellingen en Defensie is ontwikkeld om de veiligheid van maaltijden te waarborgen. Deze Hygiënecode is helemaal gebaseerd op het HACCP-systeem: de Hazard Analysis Critical Control Points.

De hygiënecode geldt niet alleen voor de centrale keuken, maar ook voor het serveren, bewaren en bereiden op de afdeling, activiteitenbegeleiding of in het restaurant.

Deze Hygiënecode is goedgekeurd op 4 februari 2014 door de minister van VWS en vervangt de ‘Hygiënecode voor de voedingsverzorging in zorginstellingen en Defensie 2008’. Er is geen gedrukte versie verkrijgbaar maar uitsluitend digitaal.

De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe versie 2014 zijn:

 • De structuur is aangepast. Er zijn nu aparte hoofdstukken voor reikwijdte, beleid van de organisatie en deskundigheid personeel. In de inleiding is het verschil verduidelijkt tussen de documenten die een wettelijke basis hebben en de werkvoorschriften en registratieformulieren die bedoeld zijn als richtlijnen. Verder is toegevoegd: een schema wet- en regelgeving en een overzicht CCP’s en KP’s.
 • Het kritische punt ‘allergenen’ is toegevoegd.
 • De zuigelingenkeuken is als apart onderdeel van de afdelingskeuken beschreven, en 2 uur is opgenomen als tijdsduur voor het ongekoeld bewaren van een flesje met aangemaakte zuigelingenvoeding.
 • Toegevoegd bij persoonlijke hygiëne: wanneer een ongewoon hoog aantal personen maag-darmproblemen heeft gekregen, moet de plaatselijke GGD op de hoogte worden gesteld.
 • Er is meer toelichting voor een mogelijke uitbraak van het norovirus.
 • Bij basisvoorwaarde ‘afval verwijderen’ is een deel toegevoegd over administratie.
 • Bij basisvoorwaarde ‘bouw en inrichting’ zijn tijdelijke en mobiele ruimten toegevoegd.
 • Bij basisvoorwaarde ‘apparatuur en materialen’ is de verificatie van thermometers verduidelijkt.
 • Bij inkopen is toegevoegd dat voor defensie leveranciers in het buitenland niet gecertificeerd hoeven te zijn.
 • De uitwerking van ‘sous-vide bereiding’ en ‘verpakken om de houdbaarheid te verlengen’ is verplaatst naar een werkinstructie.
 • De actie bij een afwijking van diepgevroren producten is in overeenstemming gebracht met andere hygiënecodes (bijv. STOR, contract-catering).

De Houwers Groep adviseert u om de wijzigingen zoals genoemd zo snel mogelijk door te voeren in uw huidige systematiek. Wij kunnen u daar uitstekend mee helpen. Onze inspecteurs kunnen uw voedselveiligheidsplan snel en doeltreffend aanpassen aan de nieuwe regelgeving en uw medewerkers informeren wat de operationele consequenties zijn van de wijzigingen. Wanneer u daar gebruik van wilt maken kunt u contact opnemen met ons kantoor.