BEWAREN ALS TOEN

Na bijna vergeten te zijn, zijn de oude bereidingswijzen en manieren om voedsel langer te bewaren weer helemaal terug. Drogen, roken, inmaken, inleggen, verzuren en wecken zijn vrij gemakkelijke manieren om voedsel langer houdbaar te maken ofwel te verduurzamen. Geheel in lijn met de maatschappelijke bewustwording om voedselverspilling tegen te gaan worden deze oude technieken op groter wordende schaal toegepast en niet alleen meer in de huiselijke omgeving omdat het ‘hip’ is. Met de opkomst van deze wijzen van verduurzamen komen ook de risico’s die hieraan verbonden zijn weer tevoorschijn. En zoals met bijna vergeten dingen gewoon is, niet iedereen weet meer precies wat deze zijn of hoe precies te werk gegaan moet worden.

Uiteraard is gewoon doen en ervaren een manier om wijzer te worden maar dit kan ook voor de nodige onverwachte trammelant zorgen als het misgegaan is. Een simpel voorbeeld waar het mis kan gaan is het niet verwijderen van de klemmen na het afkoelen van de weckpotten. Door de klemmen is het niet goed mogelijk om te controleren of de onderdruk in de pot gehandhaafd is tijdens het bewaren. Door de klemmen te verwijderen weet u direct of dat zo is omdat dan de deksel los op de pot komt te liggen. En zo zijn er vooral in de werkwijze nog een flink aantal punten waar goed op gelet moet worden.

De Hygiënecode voor de Horeca schrijft voor dat voor de processen die niet beschreven zijn in de code, u zelf een risicoanalyse moet maken. En op basis van de vastgestelde risico’s moet u bedenken hoe u deze gaat beheersen. Daarnaast moet er microbiologisch onderzoek gedaan worden om vast te stellen of de voedselveiligheid niet in gevaar gebracht wordt.

Het opstellen van een risicoanalyse is geen gemakkelijke opdracht als u niet goed weet waar u moet beginnen of wat allemaal beschreven moet worden. Wilt u iets gaan doen wat niet beschreven is in een code of waarvan u twijfelt, vraag het ons, wij zijn u graag van dienst.