Besparen door minder te verspillen

De aanpak van voedselverspilling helpt instellingen flink op de kosten te besparen. Becijferd is dat ziekenhuizen zo jaarlijks € 50.000 tot € 150.000 kunnen besparen. Ook 8 UMC’s en een 15-tal cure and care instellingen in het Rijnmondgebied slaagden er al samenwerkend in de voedselverspilling vorig jaar flink te reduceren. Op www.samendespil.nl staan tips om voedselverspilling in zorginstellingen tegen te gaan. Ook het Voedingscentrum zet zich in voor ‘Minder verspillen’, bijvoorbeeld met de Ja-Nee Koelkaststicker.

Bron: Het Voedingscentrum