Beheersing van risico’s

Sinds het begin van 2016 zijn er al verschillende recall’s geweest van levensmiddelen, alleen de laatste twee weken al 3 keer.

  • Rozijnenbollen: Bij een toeleverancier van één van de grondstoffen is bij het wisselen van een product onvoldoende gereinigd, waardoor soja in de grondstof is terechtgekomen. Dit is niet op het etiket vermeld. Dit kan gezondheidsklachten geven bij consumenten met een soja-allergie
  • Koffiewafels: Op de verpakking staat een melkvrij-logo, maar het wordt geproduceerd in een omgeving waar ook melk wordt verwerkt. Dit kan gezondheidsklachten geven bij consumenten met een melk-allergie
  • Bij een steekproef van de NVWA is de bacterie listeria monocytogenes op gerookte zalm aangetroffen. Wanneer de bacterie bovenmatig aanwezig is, kan het eten daarvan vooral bij zwangere vrouwen, ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem gevaarlijk zijn.

Producenten van levensmiddelen horen een zo goed mogelijk sluitend intern controlesysteem te hebben waar een degelijke risico analyse aan ten grondslag ligt. Op basis van dit systeem zijn een aantal van de recall’s ingezet.

Een onderdeel in dit systeem is dat van alle grondstoffen, processtappen en eindproducten de risico’s in kaart gebracht zijn en dat er een actieplan is mocht het mis gaan. Retail organisaties stellen hoge eisen aan producenten bij het inkopen van producten. Een standaard voorwaarde is een dergelijk op de HACCP beginselen opgezet voedselveiligheid systeem, een risico analyse en uiteenzetting over hoe de risico’s beheerst worden. Dit aangevuld met een microbiologisch of chemisch onderzoek waaruit blijkt dat er, conform de wettelijke normen, geen schadelijke organismen of stoffen in het eindproduct aanwezig zijn.

Hoe zit dat bij uw lokale leveranciers? Als u buiten de organisatie inkoopt is er geen vangnet vanuit de organisatie en zult u zelf met de producent of leverancier om de tafel moeten om vast te stellen hoe de risico’s, bij zijn producten, van begin tot eind in kaart gebracht zijn en beheerst worden. Let wel, bij een voedselincident is de verkopende partij de eerst verantwoordelijke, u heeft er dus alle belang bij uw producent of leverancier het hemd van het lijf te vragen over het product wat u wilt inkopen. Komt u er niet uit of wilt u buiten de organisatie gaan inkopen en wilt u precies weten welke gegevens u moet vragen. Schroom niet om onze inspecteurs te bevragen of contact op te nemen met ons kantoor. Wij zijn u graag van dienst.