Bedrijf in verscherpt toezicht (VeTo), wat nu?

Vanaf 2 maart 2021 is het nieuwe traject Verscherpt Toezicht van de NVWA ingegaan. Er zijn 2 routes, kort of lang, waaruit een bedrijf kan kiezen als deze in verscherpt toezicht komt. Het korte traject lichten wij toe op onze website. De grootste verandering ten opzichte van de oude werkwijze is dat de private controle- en adviesbureaus eerder in het traject de ondernemer kunnen ondersteunen bij het oplossen van overtredingen op gebied van voedselveiligheid. Hiermee wordt in veel gevallen stillegging van het bedrijf voorkomen.

Valt uw bedrijf in het kort traject Verscherpt Toezicht? Volg dan nauwgezet de instructie die u van de NVWA heeft ontvangen en bel met ons voor een afspraak (0345-511903). We helpen u graag!