Allergeneninformatie niet-voorverpakte producten: staan de bordjes er nog?

allergeneninformatie niet-voorverpakte producten

Voor de NVWA, en dus ook voor Houwers, is allergeneninformatie een speerpunt in 2024. Maar wat zijn ook alweer de regels voor niet-voorverpakte producten? Er wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen schriftelijke en mondelinge informatieverstrekking. Eén vraag die in ieder geval van belang is: staan de bordjes er nog?

Ondernemers in de horeca, ambachtelijke bedrijven en de retail zijn verplicht om consumenten te informeren over allergenen in levensmiddelen die niet zijn voorverpakt. De NVWA controleert of bedrijven zich aan deze regels houden en gaat daar in 2024 extra op letten. Dan is het goed dat je als ondernemer de regels kent.

Wat sommige ondernemers wellicht niet weten, is dat je op twee manieren allergeneninformatie aan de consument kunt verstrekken: schriftelijk en mondeling. Er gelden dan verschillende eisen.

Mondelinge allergeneninformatie

Wie ervoor kiest om de allergeneninformatie mondeling te verstrekken, moet rekening houden met de volgende eisen:

  • Schriftelijk melden dat consumenten het personeel om informatie kunnen vragen, bijvoorbeeld met bordjes op de toonbank
  • De allergeneninformatie moet schriftelijk of elektronisch beschikbaar zijn voor het personeel én voor inspecteurs

Het blijkt dat bedrijven vaak niet (meer) aan deze twee eisen voldoen. De bordjes die in het begin nog netjes werden neergezet, verdwijnen na verloop van tijd uit het zicht en uit het geheugen.

Schriftelijke allergeneninformatie

Kiezen bedrijven ervoor de informatie alleen schriftelijk te verstrekken? Dan geldt het volgende:

  • Bedrijven moeten duidelijk vermelden waar de allergeneninformatie voor consumenten beschikbaar is
  • De informatie moet voor iedereen vrij toegankelijk, begrijpelijk en duidelijk leesbaar zijn

De bedoeling is dat consumenten zonder omhaal kunnen lezen of achterhalen welke allergenen in het gerecht of product zitten. Een optie is om de informatie direct bij het product op de kaart te zetten.

Informatievoorziening onvoldoende

Tijdens inspecties constateert de NVWA dat de schriftelijke of elektronische beschikbaarheid van allergeneninformatie vaak onvoldoende is. Het document is bijvoorbeeld niet volledig omdat ondernemers de etiketten niet bewaren en de gegevens van ingrediënten niet noteren. Ook blijkt het allergenenoverzicht niet altijd meer up-to-date, bijvoorbeeld omdat het menu of recepten zijn aangepast. 

Schriftelijk of elektronisch

Belangrijk om te onthouden: bedrijven mogen de allergeneninformatie mondeling geven, maar moeten consument daar schriftelijk van op de hoogte brengen, bijvoorbeeld met een bordje op de toonbank (‘Heeft u een allergie, laat het ons weten!’).

Daarnaast moet de allergeneninformatie schriftelijk of elektronisch aanwezig zijn voor de medewerkers en de inspecteur. De informatie op basis van de recepten of verpakkingen moet kloppend zijn, zowel elektronisch als schriftelijk. Het is belangrijk om hiervoor zorg te dragen.

Klik hier om de allergenenlijst 2024 van Houwers te downloaden

Klik hier om de allergenenkaart 2024 van Houwers te downloaden