Accreditatie, op 9 juni weer even wereldwijde aandacht voor het belang ervan

De jaarlijkse World Accreditation Day is op 9 juni. Wereldwijd wordt het belang van accreditatie onder de aandacht van het publiek gebracht.

Het thema is dit jaar het gebruik van accreditatie als ondersteuning bij het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (de SDG’s).

Accreditatie. Wij vinden dat vanzelfsprekend!

Zonder dat wij het in de gaten hebben ervaren wij in ons dagelijks leven de noodzaak en het nut van accreditatie. Voor vrijwel alles wat geproduceerd wordt, getest wordt, aan diensten geleverd wordt bestaan internationale voorschriften, door bijvoorbeeld de ISO geschreven.

Als een bedrijf wil aantonen dat het volgens een ISO werkwijze werkt kan dat bedrijf zich laten certificeren door een certificerende instantie. Die instantie beoordeelt (audit) of inderdaad netjes volgens de ISO methode gewerkt wordt. Zo’n instantie mag een officieel certificaat verstrekken. Houwers Groep heeft die status en mag dus officiële certificaten verstrekken. Maar ook een analyselaboratorium kan die status hebben, zij mogen officiële analysecertificaten verstrekken. Om die status te verkrijgen moet je geaccrediteerd zijn. In Nederland kan men zich laten accrediteren door de Raad voor Accreditatie. Op de website van de Raad voor Accreditatie staat uitgelegd wat accreditatie precies inhoud. Houwers Groep heeft accreditatienummer I (van “Inspectie”) 243, te zien op het certificaat. Van de door de NVWA erkende “POC’s” zijn wij als enige geaccrediteerd. Dat betekent dat wij aantoonbaar deskundig, objectief, consequent en zorgvuldig zijn. Onder de accreditatie vallen de volgende inspecties op naleving van de Branche Hygiëne Codes, bijvoorbeeld: IJsbereiding, Supermarkten (CBL), Zorginstellingen, Catering, AGF detail, Slager-poelier, Brood- en Banketbakkerij.