ACCREDITATIE ALS INSPECTIE INSTELLING WEDEROM VERLENGD

Sinds 2008 is ons bedrijf geaccrediteerd als inspectie instelling. Jaarlijks komt de Raad voor Accreditatie ons werk beoordelen op basis van de ISO 17020 norm, eenmaal per vier jaar is er een volledige herbeoordeling. Na een aantal intensieve dagen waarbij de inspectiewerkzaamheden van de Houwers Groep zowel in het veld als op kantoor getoetst en gecontroleerd zijn, is onze accreditatie voor een periode van 4 jaar verlengd. Afgelopen week hebben we het nieuwe certificaat in ontvangst genomen. Op onze website kunt u het vernieuwde certificaat vinden.

Accreditatie volgens de ISO 17020 norm garandeert dat de Houwers Groep de inspecties uitvoert op een kundige, onafhankelijke en onpartijdige wijze. Voor u betekent dit dat u erop kunt vertrouwen dat onze inspecties een eerlijk beeld geven van de situatie bij in het bedrijf, de ene keer met een compliment, de andere keer een aanbeveling voor verbetering. Altijd met als doel om samen met u te komen tot een verdere verbetering van de voedselveiligheid en duurzaamheid binnen uw bedrijf.